Общи условия

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на babykiwi.bg, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Диджитъл Ню Ера ЕООД с ЕИК 207276590, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: connect@babykiwi.bg
Телефон: +359 888 28 0668

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

1. Интелектуална собственост

1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

2. Ограничаване на отговорността

2.1. Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

2.2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.
Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

3. Регистрация на потребители

3.1. Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.

3.2. При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.

4. Използване на уебсайта

4.1. Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

4.2. Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

5. Други

5.1. Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

5.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условия за пазаруване

I. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ ОТ КЛИЕНТИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Цените на всички стоки в BabyKiwi са в лева с ДДС. В брой при получаване. Дължимата сума се заплаща на куриера, извършил доставката. 

Вашето право за връщане на стоки е гарантирано от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Съгласно чл. 50 на ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките или от датата на приемане на последната стока при много стоки в една поръчка, които се доставят отделно.

Общи условия за връщане на продукти

За да върнете продукт, трябва да сте изпълнили следните условия:

• Да пазите всички документи от покупката - фактура, касова бележка от плащане или бележка от куриер
• Да сте запазили оригиналната опаковка на продукта цялостна и не разкъсана.
• Да е в пълна комплектация - с налични всички аксесоари, упътвания, кутии и помощни опаковки.
• Може да сте тествали продукта, но при връщането му трябва да бъде в същото състояние, както при получаването му - без видими следи от употреба, без драскотини, следи от удари, с всички защитни покрития и ненарушими защитни стикери.
• Ако сте закупили повече бройки от един продукт, може да върнете само една, която е била разопакована.
• Ако към закупения продукт е имало подарък, то последния се връща задължително с основния продукт.

Как да върнете продукт?

Уведомете ни в 14 дневен срок от закупуването му по удобен за вас начин като:

- Ни уведомите по пощата или по имейл, а ние веднага ще ви потвърдим, че сме получили желанието ви за връщане на продукт.

• Уверете се, че продуктът е с оригинална опаковка, аксесоари, упътвания, етикети, както и с всички оригинални документи, които сме ви издали за него.
• Изпратете го за ваша сметка с куриер, като продукта задължително трябва да е поставен в плик на куриерска фирма или в друга здрава опаковка, върху която да бъдат залепени документите за връщане (товарителница и т.н.). Не залепяйте нищо върху оригиналната опаковка на стоката (кашон или плик) на продукта като товарителница, тиксо и други лепенки, които да увредят търговския и вид.
• След получаване на продукта, той ще бъде детайлно прегледан и тестван в нашия сервиз, за да се уверим, че няма щети като драскотини, счупване, липсващи или подменени компоненти, заливане, изгаряне или други следи от действия, нехарактерни при неговото нормално използване.
• Не носим отговорност за настъпили щети по продукта, по време на транспортирането му до нашия адрес.
Не по-късно от 14 дни от датата на заявлението за връщане е необходимо да изпратите обратно продуктите или доказателство, че са изпратени. Съгласно чл.54 ал.4 на ЗЗП имаме право да задържим плащането на дължимата ви сума до получаването на стоките на указания във формуляра наш адрес. Разходите, свързани с връщането на продуктите са за сметка на потребителя, както и рискът от случайно им повреждане по време на транспорта.

II. ВРЪЩАНЕ НА СУМИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1. Срок за връщане - ще възстановим получените от вас суми в срок от 14 календарни дни от датата на уведомяването ни или от датата на получаването на продукта на посочения от нас адрес. Съгласно чл. 54 ал. 4, имаме право да отложим плащането, като за начална дата да се счита датата на получаване на продукта на посочения от нас адрес.
2. Начин на връщане на суми - получените от вас суми ще възстановим с плащане на посочена от вас банкова сметка. При липса на такава, ще ви върнем сумата с пощенски запис.
3. В кои случаи няма да възстановим в пълен размер получените от вас суми:
• След получаването на върнатия продукт установим следи, нехарактерни за неговото нормално използване
• Липса на пълна комплектовка и документация
• Нарушена и разкъсана оригинална опаковка

При установени щети, описани в горните точки, съгласно чл. 55 ал. 4 от Закона за защита на потребителите можем да задържим до 30% от заплатената сума, в зависимост от констатираното от нас състояние на върнатия продукт.

Подробна информация за вашите права може да получите на сайта на Комисията за защита на потребителите или сайта на Европейската комисия, секция гаранции и връщане на продукти.

sunstar-halflicensestorecarttagphone-handsetlink
0